NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trung tâm xác định xây dựng năng lực nghiên cứu cần bao gồm kiến thức và kỹ năng ở các cấp độ khác nhau như: – Cấp cá nhân: gồm phát triển nghề nghiệp cho các giảng viên, nhấn mạnh vào công tác nghiên cứu như apply quỹ nghiên cứu, xuất bản bài báo quốc […]

Giới thiệu

Sứ mệnh Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục đại học với sứ mệnh phát triển thành một trung tâm nghiên cứu giáo dục được quốc tế công nhận, kết hợp sức mạnh của giáo dục và công nghệ để đóng góp cho sự phát triển con người và xã hội.   Tầm nhìn Kế hoạch […]

Những câu hỏi thường gặp

CHỨC NĂNG CỦA TRUNG TÂM  Trung tâm nghiên cứu Giáo dục đại học trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực sau: – Nghiên cứu khoa học và […]