Tự chủ đại học: Mạn đàm về trách nhiệm giải trình

Ths. Ninh Ngọc Trâm Trung tâm Nghiên cứu giáo dục đại học.     Vấn đề tự chủ đại học luôn đi cùng với trách nhiệm giải trình như hai mặt của một đồng xu. Tuy nhiên, quy định pháp luật hiện hành chưa chế định được đồng bộ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền […]

Hệ thống cơ sở giáo dục ngoài công lập (Phần 1)

PGS.TS. Trần Quốc Toản Hội đồng Lý luận Trung ương   Với tư duy đổi mới của Đại hội Đảng lần thứ 6 năm 1986 chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các thành phần kinh tế […]

Một số vấn đề về cơ chế tự chủ của các trường đại học

PGS.TS. Trần Quốc Toản Hội đồng Lý luận Trung ương   Vấn đề tự chủ đại học đã được Việt Nam đặt ra trong những lần đổi mới giáo dục đại học từ những năm 2005; Ngày 24/10/2014, Chính phủ đã có Nghị quyết số 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động […]

Tuyển dụng, bổ nhiệm giáo sư: Kinh nghiệm của Úc và các nước phát triển

GS. Nguyễn Xuân Thu Nguyên Giáo sư Đại học RMIT Melbourne Gần đây trên các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội tại Việt Nam nổi lên làn sóng tranh luận về việc các trường Đại học Việt Nam có nên được phép thành lập các Hội đồng bổ nhiệm chức danh […]

Mô hình đại học đa lĩnh vực: Một số đề xuất cho Việt Nam

TS. Lê Viết Khuyến     Các đại học đa lĩnh vực ở Việt Nam ra đời từ nửa đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, dựa trên quan điểm chỉ đạo từ Nghị quyết 4 Ban chấp hành TW Khóa 7 (1993). Tuy nhiên, đã hơn 20 năm qua nhưng các đại học […]

Giáo dục Việt Nam ở đâu trong cuộc Cách mạng Công nghiêp lần Thứ tư

Trong thời gian gần đây trên các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội đã bàn tán xôn xao đến cuộc Cách mạng Công nghiệp lần Thứ tư (CC4) và đưa ra nhiều ý kiến là Việt Nam cần phải hành động để đón đầu cuộc CC4[1]. Trước những thách thức mới […]

Tuyển dụng và thăng ngạch giảng viên ở Úc

Năm 1996, Việt Nam đã quyết định chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh được khuyến khích phát triển. Đối với giáo dục đại học (GDĐH), […]

Sự cần thiết thực hiện tham chiếu các trình độ ASEAN

Ủy ban tham chiếu các trình độ ASEAN (AQRF) đã được thành lập với lễ nhậm chức lần thứ nhất (của các thành viên trong Ủy ban) diễn ra vào ngày 9,10 tháng 2 năm 2017, đánh dấu một mốc quan trọng cho ASEAN. Kể từ năm 2011, Chương trình Hỗ trợ Hợp tác Kinh […]

Các trường đại học Việt Nam có cần một chiến lược quốc tế hóa?

Trong bối cảnh phát triển của cộng đồng ASEAN, giáo dục đại học thực sự đóng vai trò quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác và kết nối trong khu vực để mang lại lợi ích cho mọi công dân ASEAN. Đây là nhận định chung được tất cả chính […]

PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

Trong xu hướng phát triển giáo dục đại học thế giới, các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cũng luôn phải thích ứng với những đòi hỏi khác quan cần thích ứng để phát triển như: việc cải cách quản trị đại học; những thay đổi về mô hình quản lý giáo dục […]

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trung tâm cung cấp thông tin và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm hỗ trợ các cơ sở giáo dục xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong theo chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, vươn tới tầm khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Theo đó, Trung tâm […]