HỘI THẢO NÂNG CAO NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG BỐ QUỐC TẾ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2019 Giáo dục đại học ngày nay đang phải đối mặt với những thay đổi và thách thức liên tục bởi sự thay đổi liên tục của khoa học công nghệ. Những áp lực về tài chính, về yêu cầu đảm bảo chất lượng, về sự […]

Chuẩn đầu ra và Khung Trình độ Quốc gia?

    GS. Nguyễn Xuân Thu   Chuẩn đầu ra là gì? Chuẩn đầu ra[i] cũng chính là mục tiêu đạt được của một sinh viên sau một thời gian học. Chuẩn đầu ra của một bậc học (chứng chỉ, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ) thuộc một ngành học […]

Vì sao nhiều trường đại học hàng đầu của Mỹ theo mô hình hoạt động không vì lợi nhuận?

Trần Đức Cảnh – Chuyên gia Giáo dục Hoa Kỳ                                      Thành viên Hội Đồng Quốc Gia Giáo dục & PTNNL (2016-2021)   Hoa kỳ có trên 600 trường đại học lớn nhỏ theo mô hình phi lợi nhuận (non-profit .. theo Điều luật 501© 3 …) trên tổng số khoảng 4.500 trường, và đóng […]

Các trường đại học trên thế giới tuyển sinh như thế nào?

TS. Wan Myeong Ju Trường ĐH Quốc gia Seoul Theo Điều 34 Luật Giáo dục đại học, cơ sở giáo dục đại học được tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển) và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh. Cùng […]

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Ở MỸ NĂM 2018

Trần Đức Cảnh – Chuyên gia Giáo dục Hoa Kỳ                                      Thành viên Hội Đồng Quốc Gia Giáo dục & PTNNL (2016-2021)     Dân số nước Mỹ năm 2018 là 328 triệu dân, trình độ học vấn tính từ độ tuổi 25 trở lên.   Trình độ Tỷ lệ % *  Tốt nghiệp trung […]

MÔ HÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HOA KỲ

Trần Đức Cảnh – Chuyên gia Giáo dục Hoa Kỳ                                      Thành viên Hội Đồng Quốc Gia Giáo dục & PTNNL (2016-2021)   Đặc điểm của giáo dục đại học Hoa Kỳ là tính ĐA DẠNG, TỰ CHỦ, CẠNH TRANH, TIẾP CẬN BÌNH ĐẲNG. Điều này được thể hiện qua những điểm như: Nhiều loại […]

Thông báo Hội thảo Nâng cao năng lực viết bài công bố quốc tế (27.9.2019)

Tiếp nối các hoạt động nhằm hỗ trợ các giảng viên, nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu trẻ… nâng cao năng lực nghiên cứu và viết bài công bố để được chấp nhận bởi các tạp chí chất lượng trong nước và quốc tế, Hội thảo về Nâng cao năng lực công bố quốc […]

Hội thảo tập huấn về Nâng cao kỹ năng công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế

Giáo dục đại học ngày nay đang phải đối mặt với những thay đổi và thách thức liên tục bởi sự thay đổi liên tục của khoa học công nghệ. Những áp lực về tài chính, về yêu cầu đảm bảo chất lượng, về sự đa dạng hóa đối với giáo dục đại học ngày […]

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN VỀ NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU

Giới thiệu Chương trình nâng cao kỹ năng nghiên cứu của Wiley (Wiley Reseacher Academy) đã được phát triển nhằm hỗ trợ cho các chính phủ, các cơ sở nghiên cứu, các nhà nghiên cứu trong việc phát triển số lượng cũng như chất lượng kết quả nghiên cứu được công bố, các chỉ số […]

Câu hỏi được đặt ra cho các cơ sở giáo dục đại học khi triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam

TS. Lý Thị Minh Châu   Trong bối cảnh ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới, các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam luôn phải thay đổi để đào tạo đáp ứng yêu cầu của nhiều thành phần kinh tế. Ngày 18/10/2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết […]

Hệ thống cơ sở giáo dục ngoài công lập (Phần 3)

PGS.TS. Trần Quốc Toản Hội đồng Lý luận Trung ương MỐI QUAN HỆ CÔNG – TƯ TRONG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Hiện nay trên thế giới xu hướng kết hợp các yếu tố công và yếu tố tư trong phát triển giáo dục đang ngày càng phát triển, trong bối cảnh quan hệ đối tác […]

Hệ thống cơ sở giáo dục ngoài công lập (Phần 2)

PSG.TS. Trần Quốc Toản Hội đồng Lý luận Trung ương CƠ SỞ GIÁO DỤC VÌ LỢI NHUẬN VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN Hiện nay trên thế giới, đang tồn tại hai loại cơ sở GD-ĐT chủ yếu: Cơ sở vì lợi nhuận (VLN) và cơ sở không vì lợi nhuận (KVLN). […]