Nhóm CSHE

 

 

TS. Trương Minh Chuẩn, Giám đốc Trung tâm

 

 

 

 

 

 

Ths. Ninh Ngọc Trâm, Phó Giám đốc Trung tâm

 

 

 

 

                                      Ths. Vương Bảo Long, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển

 

 

                                               

 

Ths. Nguyễn Văn Lâm, Trưởng phòng Đào tạo và Tư vấn

 

 

                                       

 

 

 

 

Ths. Hồ Thị Mỹ Lợi, Trưởng phòng Hành chính

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *