Những câu hỏi thường gặp

CHỨC NĂNG CỦA TRUNG TÂM 

Trung tâm nghiên cứu Giáo dục đại học trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực sau:

– Nghiên cứu khoa học và thực hiện các chương trình, đề tài, dự án trong lĩnh vực giáo dục.

– Dịch vụ Khoa học và Công nghệ: Tư vấn, chuyển giao công nghê, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

– Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để   thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

Trung tâm thực hiện các hoạt động cung cấp thông tin, chia sẻ kiến thức, kết quả nghiên cứu về giáo dục ở Việt nam cũng như các nước trong khu vực và trên thế giới. Các lĩnh vực hoạt động chính của Trung tâm tập trung vào:

  • Phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục;
  • Phát triển chương trình đào tạo;
  • Phát triển các chương trình đổi mới, sáng tạo trong dạy và học;
  • Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giáo dục;
  • Nâng cao năng lực quản trị cơ cở giáo dục.

Kết quả hoạt động trong các lĩnh vực này sẽ chuyển giao cho các cơ sở giáo dục là đối tác của Trung tâm để ứng dụng vào giáo dục, đào tạo để phát triển giáo dục vì một tương lai bền vững.

TRUNG TÂM MANG LẠI NHỮNG ĐÓNG GÓP GÌ?

Theo các hoạt động của mình, Trung tâm nỗ lực không ngừng để hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và tiến hành kiểm định theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm tăng cường khả năng di chuyển cho sinh viên trong khu vực thông qua các khuôn khổ nâng cao chất lượng, đảm bảo chất lượng, hệ thống chuyển đổi tín chỉ trong ASEAN.

Tăng cường mối quan hệ giữa các trường đại học với doanh nghiệp cũng như tăng cơ hội hợp tác giữa các trường đại học với các tổ chức về giáo dục trong khu vực.

Trong xu hướng giáo dục mở và học tập suốt đời, Trung tâm thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực nhằm hỗ trợ người dạy, người học luôn chủ động, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy – học; hỗ trợ các cán bộ quản lý giáo dục nâng cao năng lực quản trị trong các cơ sở giáo dục.

Chia sẻ thông tin giáo dục quốc tế, khơi nguồn động lực và kết nối các tài nguyên giáo dục để hỗ trợ các cơ sở giáo dục cùng kiến tạo một hệ sinh thái giáo dục phát triển bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *