MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Ở MỸ NĂM 2018

Trần Đức Cảnh – Chuyên gia Giáo dục Hoa Kỳ

                                     Thành viên Hội Đồng Quốc Gia Giáo dục & PTNNL (2016-2021)

 

 

Dân số nước Mỹ năm 2018 là 328 triệu dân, trình độ học vấn tính từ độ tuổi 25 trở lên.

 

Trình độ Tỷ lệ %
*  Tốt nghiệp trung học trở lên 88.15%
*  Có học đại học + 58.33%
*  Tốt nghiệp Cao đẳng + 43.50%
*  Cử nhân + 33.66%
*  Thạc sĩ và trình độ tương đương 9.50%
*  Tiến sĩ và trình độ tương đương 3.35%

Tổng số sinh viên năm 2018: 19.9 triệu, trong đó số sinh viên cao đẳng chiếm 6.7 triệu và đại học13.2 triệu. Sinh viên Nữ là 11.2 triệu (56.3%) vs. sinh viên Nam là 8.7 triệu (43.7%)

Phương thức đào tạo và sinh viên trường công và tư

Số SV Tỷ lệ
*  Học toàn thời gian 12.1 triệu 60.8%
*  Học bán thời gian 7.8 triệu 39.2%
*  Sinh viên trường công 15 triệu 75.3%
*  Sinh viên trường tư 4.9 triệu 24.7%

 

Tốt nghiệp CĐ, ĐH + năm 2018:

Cao đẳng 1.000.000
Cử nhân 1.900.000
Thạc sĩ 780.000
TS hay tương đương 182.000