Hội thảo tập huấn về Nâng cao kỹ năng công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế

Giáo dục đại học ngày nay đang phải đối mặt với những thay đổi và thách thức liên tục bởi sự thay đổi liên tục của khoa học công nghệ. Những áp lực về tài chính, về yêu cầu đảm bảo chất lượng, về sự đa dạng hóa đối với giáo dục đại học ngày càng tăng, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường của mỗi quốc gia cũng như trong khu vực và trên thế giới, dẫn đến nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao.

Trong bối cảnh như vậy, điều quan trọng là giảng viên phải được trang bị những kỹ năng, phương pháp trong giảng dạy và nghiên cứu mới để sẵn sàng cho những thách thức mới và hội nhập quốc tế.

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác về nâng cao năng lực nghiên cứu cho các giảng viên, các nhà nghiên cứu trẻ, Trung tâm Nghiên cứu giáo dục đại học thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Học viện Ngoại giao, và Tổ chức Wiley tổ chức Hội thảo tập huấn về Nâng cao kỹ năng công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế.

Mục tiêu chung của chương trình nhằm đẩy mạnh chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, cải thiện kỹ năng công bố kết quả nghiên cứu, tạo dựng mạng lưới nghiên cứu giữa các cơ sở giáo dục đại học. Chương trình hỗ trợ kế hoạch phát triển các đề tài, dự án nghiên cứu của các giảng viên dài hạn một cách bền vững và rộng khắp, đồng thời chia sẻ các phương pháp nghiên cứu hiện đại thông qua các phương pháp học tập tích cực phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp và quá trình phát triển chuyên môn liên tục của giảng viên.

Theo đó, Hội thảo tập huấn tập trung vào việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho học viên xác định được rõ vấn đề nghiên cứu; xác định được mục tiêu nghiên cứu; phạm vi nội dung nghiên cứu; logic cấu trúc nội dung nghiên cứu; thiết kế được đề cương nghiên cứu; lên kế hoạch thu thập dữ liệu, xử lí và phân tích để phát triển hoàn thiện đề cương nghiên cứu; viết tổng quan lý luận.

Trong chương trình này, các học viên cũng sẽ được nâng cao năng lực nghiên cứu thông qua các chương trình học tập trực tuyến do tổ chức Wiley cung cấp để áp dụng để viết bài nghiên cứu cho việc công bố kết quả nghiên cứu của mình trên các tạp chí có chất lượng, uy tín trên thế giới.

Hội thảo tập huấn đã nhận được sự quan tâm của nhiều học giả, các giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ thông qua các đề cương nghiên cứu về các lĩnh vực khác nhau để cùng thảo luận về các phương pháp, kỹ năng nghiên cứu nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn trong việc công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí uy tín, chất lượng trên thế giới.

Điều này nhằm hỗ trợ các giảng viên, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trẻ, các học giả nâng cao sự hiểu biết về công bố quốc tế cũng nhằm hướng tới nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và giúp họ phát triển chuyên môn liên tục. Bên cạnh đó, tạo dựng mạng lưới nghiên cứu giữa các giảng viên, nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu trẻ, các học giả cùng trao đổi, hợp tác nghiên cứu các vấn đề về trong từng nhóm lĩnh vực mà họ quan tâm.

Thông qua Hội thảo tập huấn này và chương trình học tập trực tuyến của Wiley về nâng cao kỹ năng nghiên cứu, các học viên sẽ hoàn chỉnh đề cương nghiên cứu, phát triển các bài công bố quốc tế trong lĩnh vực của họ. Kết quả Hội thảo tập huấn sẽ được chia sẻ tới các bên liên quan để cùng tiếp tục đóng góp cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu trong giáo dục đại học.