Thông báo Hội thảo Nâng cao năng lực viết bài công bố quốc tế (27.9.2019)

Tiếp nối các hoạt động nhằm hỗ trợ các giảng viên, nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu trẻ… nâng cao năng lực nghiên cứu và viết bài công bố để được chấp nhận bởi các tạp chí chất lượng trong nước và quốc tế, Hội thảo về Nâng cao năng lực công bố quốc tế sẽ được tổ chức vào ngày 28/9/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu giáo dục đại học thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổ chức Wiley có bề dày hơn 210 năm hoạt động trên toàn cầu trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và cung cấp nguồn tài nguyên trực tuyến trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ.

1. Mục đích

Nâng cao năng lực cho giảng viên, nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu trẻ trong việc viết bài và công bố quốc tế. Chương trình Hội thảo được thiết kế dưới hình thức thảo luận trực tiếp giữa chuyên gia quốc tế với các đại biểu tham gia Hội thảo – dựa trên phân tích trường hợp đối với các đề cương nghiên cứu điển hình tại các phiên của Hội thảo.

2. Đối tượng

Chương trình Hội thảo hướng đến các đối tượng là giảng viên, nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu trẻ, và các đối tượng khác có nhu cầu nâng cao năng lực viết bài nghiên cứu đạt chuẩn công bố quốc tế.

3. Chương trình

 Chương trình dự kiến của Hội thảo được đính kèm theo Thông báo này.

4. Thời gian, địa điểm

Thời gian: Bắt đầu từ 8:00 đến 17:00 ngày 27/9/2019 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Đăng ký tham dự

Các học viên đăng ký tham dự Hội thảo tập huấn theo mẫu trực tuyến tại website https://www.cshe.edu.vn hoặc gửi Phiếu đăng ký đính kèm Thông báo này về địa chỉ email cshevietnam@gmail.com trước ngày 15/9/2019.

6. Đăng ký viết bài

Ban Tổ chức Hội thảo sẽ lựa chọn một số đề cương bài báo nghiên cứu đáp ứng một số yêu cầu cơ bản làm ví dụ điển hình để thảo luận trong các phiên của Hội thảo.

Trong trường hợp các đại biểu đăng ký tham dự có nhu cầu reviewers/editors từ tạp chí quốc tế review, comment trực tiếp đề cương bài báo của mình, đề nghị gửi đề cương nghiên cứu cho Ban Tổ chức về địa chỉ email cshevietnam@gmail.com trước ngày 10/9/2019. Thông tin đề cương nghiên cứu của các đại biểu được Ban Tổ chức thực hiện theo các quy định về sở hữu, quyền tác giả và đạo đức trong nghiên cứu.

7. Kinh phí

Các Đại biểu tham dự cần đóng góp kinh phí là 800.000 nghìn đồng để hỗ trợ chi phí tổ chức.

Đối với các giảng viên, nghiên cứu sinh chưa có khả năng đóng góp khoản kinh phí nêu trên đề nghị thông tin rõ lý do cho Ban tổ chức trong Phiếu đăng ký.

Đối với các giảng viên, nghiên cứu sinh đã tham dự Hội thảo tập huấn lần thứ nhất vào ngày 28,29 tháng 9 năm 2018 tại Học viện Ngoại giao không phải đóng góp kinh phí khi tham dự Hội thảo này.

8. Thông tin liên hệ

Thông tin chi tiết về Hội thảo xin liên hệ Bà Phạm Thị Huê, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục đại học; số điện thoại +84982716828, Email: contact@cshe.edu.vn hoặc cshevietnam@gmail.com.

Đăng ký tham dự hội thảo trực tuyến tại đây!