HỘI THẢO NÂNG CAO NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG BỐ QUỐC TẾ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2019

Giáo dục đại học ngày nay đang phải đối mặt với những thay đổi và thách thức liên tục bởi sự thay đổi liên tục của khoa học công nghệ. Những áp lực về tài chính, về yêu cầu đảm bảo chất lượng, về sự đa dạng hóa đối với giáo dục đại học ngày càng tăng, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường của mỗi quốc gia cũng như trong khu vực và trên thế giới, dẫn đến nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao.

Trong bối cảnh như vậy, điều quan trọng là giảng viên phải được trang bị những kỹ năng, phương pháp trong giảng dạy và nghiên cứu mới để sẵn sàng cho những thách thức mới và hội nhập quốc tế.

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác về nâng cao năng lực nghiên cứu cho các giảng viên, các nhà nghiên cứu trẻ, Trung tâm Nghiên cứu giáo dục đại học thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Tài chính – Marketing, Viện Kế toán công chứng Anh và Xứ Wales, và Tổ chức Wiley tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực công bố quốc tế.

Mục tiêu chung của Hội thảo nhằm đẩy mạnh chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, cải thiện kỹ năng công bố kết quả nghiên cứu, tạo dựng mạng lưới nghiên cứu giữa các cơ sở giáo dục đại học. Thông qua đó, hỗ trợ kế hoạch phát triển các đề tài, dự án nghiên cứu của các giảng viên dài hạn một cách bền vững và rộng khắp, đồng thời chia sẻ các phương pháp nghiên cứu hiện đại, các phương pháp học tập tích cực phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp và quá trình phát triển chuyên môn liên tục của giảng viên.

Theo đó, Hội thảo tập huấn tập trung vào việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho đại biểu xác định được rõ vấn đề nghiên cứu; xác định được mục tiêu nghiên cứu; phạm vi nội dung nghiên cứu; logic cấu trúc nội dung nghiên cứu; thiết kế được đề cương nghiên cứu; lên kế hoạch thu thập dữ liệu, xử lí và phân tích để phát triển hoàn thiện đề cương nghiên cứu; viết tổng quan lý luận.

Trong Hội thảo này, các đại biểu cũng sẽ được nâng cao năng lực nghiên cứu thông qua các hoạt động được thiết kế dưới hình thức thảo luận trực tiếp giữa chuyên gia quốc tế với các đại biểu tham gia Hội thảo – dựa trên phân tích trường hợp đối với các đề cương nghiên cứu điển hình tại các phiên của Hội thảo.

Hội thảo tập huấn đã nhận được sự quan tâm của nhiều học giả, các giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ thông qua các đề cương nghiên cứu về các lĩnh vực khác nhau để cùng thảo luận về các phương pháp, kỹ năng nghiên cứu nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn trong việc công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí uy tín, chất lượng trên thế giới.

Điều này nhằm hỗ trợ các giảng viên, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trẻ, các học giả nâng cao sự hiểu biết về công bố quốc tế cũng nhằm hướng tới nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và giúp họ phát triển chuyên môn liên tục. Bên cạnh đó, tạo dựng mạng lưới nghiên cứu giữa các giảng viên, nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu trẻ, các học giả cùng trao đổi, hợp tác nghiên cứu các vấn đề về trong từng nhóm lĩnh vực mà họ quan tâm.

 

Thông tin liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu giáo dục đại học:

Số 7, đường số 4, KP4, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.cshe.edu.vn; Điện thoại: +84975694626; Email:  contact@cshe.edu.vn