Category Archives: Tin tức hoạt động

PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

Trong xu hướng phát triển giáo dục đại học thế giới, các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cũng luôn phải thích ứng với những đòi hỏi khác quan cần thích ứng để phát triển như: việc cải cách quản trị đại học; những thay đổi về mô hình quản lý giáo dục […]

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trung tâm cung cấp thông tin và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm hỗ trợ các cơ sở giáo dục xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong theo chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, vươn tới tầm khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Theo đó, Trung tâm […]

NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trung tâm xác định xây dựng năng lực nghiên cứu cần bao gồm kiến thức và kỹ năng ở các cấp độ khác nhau như: – Cấp cá nhân: gồm phát triển nghề nghiệp cho các giảng viên, nhấn mạnh vào công tác nghiên cứu như apply quỹ nghiên cứu, xuất bản bài báo quốc […]