Author Archives: CSHE

HỘI THẢO NÂNG CAO NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG BỐ QUỐC TẾ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2019 Giáo dục đại học ngày nay đang phải đối mặt với những thay đổi và thách thức liên tục bởi sự thay đổi liên tục của khoa học công nghệ. Những áp lực về tài chính, về yêu cầu đảm bảo chất lượng, về sự […]

Chuẩn đầu ra và Khung Trình độ Quốc gia?

    GS. Nguyễn Xuân Thu   Chuẩn đầu ra là gì? Chuẩn đầu ra[i] cũng chính là mục tiêu đạt được của một sinh viên sau một thời gian học. Chuẩn đầu ra của một bậc học (chứng chỉ, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ) thuộc một ngành học […]

Vì sao nhiều trường đại học hàng đầu của Mỹ theo mô hình hoạt động không vì lợi nhuận?

Trần Đức Cảnh – Chuyên gia Giáo dục Hoa Kỳ                                      Thành viên Hội Đồng Quốc Gia Giáo dục & PTNNL (2016-2021)   Hoa kỳ có trên 600 trường đại học lớn nhỏ theo mô hình phi lợi nhuận (non-profit .. theo Điều luật 501© 3 …) trên tổng số khoảng 4.500 trường, và đóng […]

Các trường đại học trên thế giới tuyển sinh như thế nào?

TS. Wan Myeong Ju Trường ĐH Quốc gia Seoul Theo Điều 34 Luật Giáo dục đại học, cơ sở giáo dục đại học được tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển) và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh. Cùng […]

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Ở MỸ NĂM 2018

Trần Đức Cảnh – Chuyên gia Giáo dục Hoa Kỳ                                      Thành viên Hội Đồng Quốc Gia Giáo dục & PTNNL (2016-2021)     Dân số nước Mỹ năm 2018 là 328 triệu dân, trình độ học vấn tính từ độ tuổi 25 trở lên.   Trình độ Tỷ lệ % *  Tốt nghiệp trung […]

MÔ HÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HOA KỲ

Trần Đức Cảnh – Chuyên gia Giáo dục Hoa Kỳ                                      Thành viên Hội Đồng Quốc Gia Giáo dục & PTNNL (2016-2021)   Đặc điểm của giáo dục đại học Hoa Kỳ là tính ĐA DẠNG, TỰ CHỦ, CẠNH TRANH, TIẾP CẬN BÌNH ĐẲNG. Điều này được thể hiện qua những điểm như: Nhiều loại […]

Thông báo Hội thảo Nâng cao năng lực viết bài công bố quốc tế (27.9.2019)

Tiếp nối các hoạt động nhằm hỗ trợ các giảng viên, nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu trẻ… nâng cao năng lực nghiên cứu và viết bài công bố để được chấp nhận bởi các tạp chí chất lượng trong nước và quốc tế, Hội thảo về Nâng cao năng lực công bố quốc […]

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN VỀ NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU

Giới thiệu Chương trình nâng cao kỹ năng nghiên cứu của Wiley (Wiley Reseacher Academy) đã được phát triển nhằm hỗ trợ cho các chính phủ, các cơ sở nghiên cứu, các nhà nghiên cứu trong việc phát triển số lượng cũng như chất lượng kết quả nghiên cứu được công bố, các chỉ số […]

PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

Trong xu hướng phát triển giáo dục đại học thế giới, các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cũng luôn phải thích ứng với những đòi hỏi khác quan cần thích ứng để phát triển như: việc cải cách quản trị đại học; những thay đổi về mô hình quản lý giáo dục […]

NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trung tâm xác định xây dựng năng lực nghiên cứu cần bao gồm kiến thức và kỹ năng ở các cấp độ khác nhau như: – Cấp cá nhân: gồm phát triển nghề nghiệp cho các giảng viên, nhấn mạnh vào công tác nghiên cứu như apply quỹ nghiên cứu, xuất bản bài báo quốc […]